Aktuality

Přijímací řízení

Ve školním roce 2014/2015 budou otevřeny následující učební a studijní obory denního studia:

  • požární ochrana, dopravní prostředky, mechanik elektrotechnik
  • mechanik opravář motorových vozidel, karosář, instalatér, obráběč kovů, elektrikář
  • provozní technika, provozní elektrotecnika – nástavbové obory

Přijímací řízení pro uchazeče o dálkové studium oboru Provozní technika:
Písemné testy se konají dne 22. dubna 2014 od 8:00 hodin v budově školy Dubí v učebně číslo 12.
Vezměte s sebou: průkaz totožnosti, psací potřeby, kalkulačku.

Nástavbový obor Provozní elektrotechnika – dálková forma studia nebude ve školním roce 2014/2015 otevřen z důvodu velmi malého počtu přihlášených uchazečů o studium.

Zahájena výuka v nových dílnách

Dne 27. 3. 2014 byl slavnostně ukončen projekt „Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“, který byl realizován za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a zřizovatele školy – Středočeského kraje.

Za účasti náměstka hejtmana Středočeského kraje a 1. náměstka primátora města Kladna Bc. Zdeňka Syblíka, vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu SK PaedDr. Pavla Schneidera, ředitele Úřadu regionální rady Ing. Václava Chytila a dalších významných hostů bylo slavnostně otevřeno šest elektrodílen, dvě autodílny a jedna elektrolaboratoř. Nejmodernější technika, kterou jsou dílny pro výuku studijních i učebních oborů vybaveny, zaručuje, že se škola stane i hrou a zábavou.

Napsali o nás:

Fotogalerie

Srdíčkový den

Ve dnech 24.3. – 28.3.2014 se žáci naší školy zúčastnili celostátní sbírky „Srdíčkový den“.

Výtěžek březnového Srdíčkového dne je určen na pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou odkázány stabilně na domácí péči svých rodičů, zejména maminek, a to na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků apod., k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou si jejich stav vyžaduje.

Soutěž odborných dovedností „Učeň instalatér 2014“

V letošním školním roce se konal již 17. ročník soutěže odborných dovedností v oboru instalatér. Vzhledem k zavedení nového systému průběhu a hodnocení soutěže se krajská kola Středočeského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina konala společně ve Střední škole stavební Jihlava dne 4. března 2014. Naši školu reprezentovali žáci 3.ročníku Tomáš Holeček a Michal Vaněk. I přes nový, neznámý systém průběhu a hodnocení soutěže, se našim žákům podařilo vybojovat 1.místo v rámci Středočeského kraje a tím i postup do celostátního kola, které se uskuteční v měsíci dubnu v Brně v rámci stavebních veletrhů. Za výsledek patří poděkování žákům i pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě.

Fotogalerie

Soutěž odborných dovedností „Karosář junior 2014“

Krajské kolo soutěže odborných dovedností v oboru karosář se v letošním roce konalo ve Středním odborném učilišti strojírenském, Škoda auto a.s. v Mladé Boleslavi dne 20.3.2014. Součástí soutěže byl test na PC, poznávací část a praktický úkol. Naši školu reprezentoval žák 3.ročníku Josef Kloc. V silné konkurenci obsadil náš žák výborné 2.místo. Za přípravu a umístění patří poděkování žákovi i pedagogickém doprovodu.

Maturitní ples

Dne 7.2.2014 se v Kulturním domě Kladno konal maturitní ples tříd MID4, PT2, SPT4 a TME4. Na jeho přípravě a organizaci se kromě žáků zmíněných tříd podíleli také třídní učitelé závěrečných ročníků Mgr. Lenka Dvořáková, Mgr. Eva Plačková, Ing. Miroslav Elgr a Ing. Jiří Šťastný. Ples měl bohatý kulturní program, vystoupily tři taneční skupiny různých žánrů, skupina historického šermu a publikem nadšeně přijatí žáci třídy SPT4, kteří předvedli v originálním pojetí nástup hasičů k akci v rámci půlnočního překvapení. K tanci a poslechu zahrála skupina All Right Band. Poděkování za finanční a organizační podporu patří vedení školy SOŠ a SOU Kladno, Dubská a Statutárnímu městu Kladno, jehož primátor Ing. Dan Jiránek se plesu osobně zúčastnil. Žáci, rodiče, pedagogové i ostatní hosté se, jak pevně doufáme, výborně bavili v průběhu celého večera a odnesli si krásný zážitek z této společenské akce.

Fotogalerie

Ukázka zásahu příslušníků HZS

V rámci dne otevřených dveří na naší škole dne 10. 12. 2013 předvedli příslušníci kladenského hasičského záchranného sboru ukázku vyproštění zaklíněného zraněného řidiče z vozidla po autonehodě.

Všichni přítomní diváci (budoucí žáci a jejich rodiče, ale i žáci a zaměstnanci školy) si při akci hasičů uvědomili, jak velmi je jejich práce náročná. Ukázka všechny přesvědčila, že v případě nehody jsme v rukou opravdových profesionálů. O to víc nás těší, že se zásahu zúčastnili i absolventi naší školy oboru Požární ochrana.

Další dvě vítězství pro naši školu!

V celostátní konkurenci zvítězil žák naší školy Martin Kříž (3. ročník obor elektrikář) v soutěžích pořádaných každoročně při příležitosti výstavy „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích. Obhájil tak loňské prvenství naší školy a získal dvě první místa v oboru elektrotechniky v soutěžích zapojení točivých strojů a zapojení bytové elektroinstalace.

Svojí vynikající odbornou připraveností se tak připojil k dalším našim žákům, kteří jsou každoročně oceňováni v soutěžích „Učeň instalatér“.

Blahopřejeme k mimořádnému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Forogalerie