Aktuality

Závěrečné zkoušky v náhradním termínu a opravné závěrečné zkoušky

Termíny jsou stanoveny ředitelem školy (dle §5 odst. 1 Vyhl. 47/2005 Sb. v platném znění) na září a prosinec 2014 ve dnech:

  1. termín zkoušek: 1.12. – písemná, 2. a 3.12. – praktická, 4.12. – ústní

Naši žáci na výcviku jednotek PO a letecké služby Policie ČR

Ve středu 17. 9. 2014 se žáci 3. ročníku oboru Požární ochrana zúčastnili součinnostního výcviku jednotek PO a letecké služby Policie ČR. Výcvik jednotek PO zaměřený na hašení požárů pomocí vrtulníku letecké služby Policie ČR s bambi vakem v podvěsu proběhl na letišti Aeroklubu Kladno Velká Dobrá. Cvičení se zúčastnilo celkem čtrnáct jednotek požární ochrany z kladenského okresu a naši žáci využili jedinečnou příležitost vidět na vlastní oči způsob plnění bambi vaku, navigaci posádky vrtulníku na místo hašení a shoz pomocí radiostanic. Kromě bambi vaku, který byl plněn od CAS pomocí 2 x B proudů a speciálních proudnic, se v praxi seznámili i s mobilními velkokapacitními zásobníky vody o objemu 7 a 35 m3.

Zajímavé bylo i shledání našich současných žáků s těmi bývalými, kteří se na cvičení podíleli již jako členové zúčastněných jednotek PO.

Fotogalerie

Setkání s žáky budoucích 1. ročníků a jejich blízkými

Konečně jsme se dočkali. V sobotu 14. 6. 2014 jsme měli možnost seznámit se s žáky budoucích 1. ročníků a jejich nejbližšími. Vzhledem k tomu, že jsme podobnou akci pořádali poprvé, báli jsme se, zda vůbec někdo přijde. Nakonec se objevili nejen žáci a jejich rodiče, ale i babičky a dědečkové, sourozenci malí i velcí, ba i několik jejich čtyřnohých přátel. Měli tak možnost poznat se s budoucími učiteli, mistry odborného výcviku, vedením školy i našimi dalšími spolupracovníky. Setkání proběhlo ve venkovních prostorách Domova mládeže Sítná (GDM) a vypadá to, že i přes nepřízeň počasí jsme si ho všichni užili.

Seznámili jsme se, smáli jsme se, jezdili jsme na čtyřkolkách, přetahovali se lanem, opékali buřty, pokládali a zodpovídali zvídavé otázky, pili malinovku, ochutnávali výrobky školní kuchyně, hledali ztracené sourozence a zaběhnuté psy a jen tak mimochodem v průběhu celého dne soutěžili. Budoucí třídy museli prokázat nejen znalosti a šikovnost, ale i schopnost spolupracovat. Napovídali nejen rodiče, ale i někteří neukáznění třídní učitelé. Vlastně vůbec nebylo důležité, kdo nakonec vyhraje, ale vítězové by se jistě urazili, kdybychom se o nich nezmínili. Takže - nejúspěšnější a nejvšestrannější byli nakonec automechanici z budoucí třídy MMV 1.

A co nejvíce potěšilo nás? Že v průběhu setkání bylo na zúčastněných vidět, že nelitují času, který našemu setkání věnovali. Jsme rádi, že jste využili možnost poznat naši školu z jiné stránky. Jsme rádi, že víme, komu budeme v nadcházejících letech pomáhat získat kvalitní vzdělání, dozrát, srovnat si to v hlavě a připravit se na cestu životem.

Děkujeme, že jste přišli. (A pokud ne a litujete, tak se alespoň podívejte.)

Fotogalerie

Triatlon 2014

Dne 20. 6. 2014 se uskutečnila tradiční sportovní soutěž Triatlon Lidice, organizovaná naší školou k uctění památky lidických obětí 2. světové války.

Mezi 24 závodníky byli i dva žáci z naší družební školy ze slovenského Kežmaroku.

Sportovní akce byla zahájena proslovem a položením kytice u Památníku dětských obětí války. Poté se závodníci a pedagogové odebrali na místo konání závodu a následovaly sportovní disciplíny v pořadí plavání, jízda na kole a běh.

Počasí se postaralo o to, že závod byl velmi náročný, nicméně účastníci se nezalekli a bojovali až do poslední chvíle. Časem 16,49 min. nakonec zvítězil Martin Antoš ze třídy MED 3, na druhém místě skončil Filip Bendák ze třídy PO1 s časem 17,14 min. a na bronzový stupínek si stoupl Roman Jabůrek ze třídy ISM 2 s časem 18,13 min. Nejen oni, ale i ostatní účastníci závodu obdrželi za svůj výkon, vůli a dodržování zásad fair play zajímavé ceny, mezi nimiž byly i tablety, pevné disky, míče či sportovní brašny.

Poděkování patří všem pedagogům a žákům, kteří se podíleli na organizačním zabezpečení sportovní akce, gratulace nejen vítězům, ale všem závodníkům, kteří se nezalekli ani zimy, ani náročnosti závodu.

Fotogalerie

Nejlepší v okrese, nejlepší v kraji, pátí v republice – naši hokejbalisté

Vyhráli okresní kolo, vyhráli krajské kolo a 29. května odjeli pod vedením Mgr. Hynka Mrázka na pražskou Palmovku, aby se zúčastnili celostátního finále turnaje Hokejbal proti drogám. Naše mužstvo ve složení Karel Šmíd, Martin Kehar (oba z třídy MMV2), KrešimirSchildhábel (PO1), Patrik Šmíd (SPT3), Lukáš Hulcr (MED3), Martin Seidl (I3), Roman Jabůrek (ISM2), David Kohout (MMV3) a Jan Švagr (DPT1) se probojovalo mezi nejlepší hokejbalisty středních škol z ČR.

Ani zde nezklamali a v závěrečném hodnocení měli na svém kontě dvě výhry, dvě remízy (s prohrou na nájezdy) a jednu jedinou prohru.

Poněkud nelogické počítání zápasů nás sice zařadilo až na páté místo, ale i to je pro nás velkým vítězstvím. Prohráli jsme jen s týmem Pardubic, a to pouze nejtěsnějším možným poměrem – 0:1. A jaké byly ostatní výsledky?Ústí nad Labem jsme porazili 3:1 a s Prahou a Mostem remizovali 2:2, resp. 1:1. V závěrečném boji o páté místo jsme jasným způsobem deklasovali Hradec Králové 8:2.

Děkujeme nejen všem naším hokejbalistům, ale i jejich trenérovi, manažerovi a řidiči v jedné osobě – Mgr. Hynku Mrázkovi – za vzornou reprezentaci školy na všech třech turnajích.

Fotogalerie

Finále soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér 2014“

Finálové klání soutěže se již tradičně v rámci stavebních veletrhů na výstavišti v Brně ve dnech 23. a 24. dubna 2014. Organizátorem je Cech topenářů a instalatérů ČR ve spolupráci se Střední školou polytechnickou Brno, Jílová 36g. Soutěže se účastnily vítězové krajských kol z celé České republiky a Prahy.

Úkolem soutěžících byla montáž závěsného WC a osazení tlačítek, montáž umyvadla včetně stojánkové baterie a dopojení na odpad a vodu, ohýbání a svařování ocelových trubek, ohýbání a pájení Cu potrubí a fitinek a svařování plastů. Následovalo spojení těchto tří druhů materiálu dohromady a provedení tlakové zkoušky těsnosti.

Část soutěže byla věnována i vědomostním otázkám z BOZP a odbornosti oboru.

Slavnostní vyhodnocení proběhlo v areálů Brněnských veletrhů.

Z celkového počtu 850 žáků oboru instalatér postoupilo do závěrečného finále 28 žáků. Žák Vaněk obsadil 20. místo a žák Holeček 25. místo. V jednotlivé disciplíně svařování plastů se žák Vaněk umístil na 5 místě, od třetího místa ho dělil jeden bod.

Vítěz krajského kola SOČ je z naší školy

Dne 29. 4. 2014 se konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Naši školu reprezentovali Martin Šedivý a Ondřej Gaži (třída MET2) s projektem digitálních hodin se školním zvoněním a Tomáš Ryba (třída AEE2) s projektem přístrojové desky pro simulátor jízdy.

Z celkem 73 přihlášených prací v kategorii elektronika a telekomunikace porotu nejvíce zaujal projekt Tomáše Ryby. Jeho práci ocenili 1. místem a doporučili postup do republikového kola, které se bude konat ve dnech 13. – 16. 6. 2014 v Plzni. Žáci Martin Šedivý a Ondřej Gaži obsadili pěkné 3. místo.

Blahopřejeme a za příkladnou reprezentaci školy děkujeme nejen soutěžícím, ale i učitelům, kteří je podporovali a pomáhali jim s přípravou. Tomáši Rybovi držíme palce, aby v silné konkurenci celostátního klání obstál co nejlépe.

Fotogalerie

Srdíčkový den

Ve dnech 24.3. – 28.3.2014 se žáci naší školy zúčastnili celostátní sbírky „Srdíčkový den“.

Výtěžek březnového Srdíčkového dne je určen na pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou odkázány stabilně na domácí péči svých rodičů, zejména maminek, a to na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků apod., k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou si jejich stav vyžaduje.

Soutěž odborných dovedností „Učeň instalatér 2014“

V letošním školním roce se konal již 17. ročník soutěže odborných dovedností v oboru instalatér. Vzhledem k zavedení nového systému průběhu a hodnocení soutěže se krajská kola Středočeského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina konala společně ve Střední škole stavební Jihlava dne 4. března 2014. Naši školu reprezentovali žáci 3.ročníku Tomáš Holeček a Michal Vaněk. I přes nový, neznámý systém průběhu a hodnocení soutěže, se našim žákům podařilo vybojovat 1.místo v rámci Středočeského kraje a tím i postup do celostátního kola, které se uskuteční v měsíci dubnu v Brně v rámci stavebních veletrhů. Za výsledek patří poděkování žákům i pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě.

Fotogalerie

Soutěž odborných dovedností „Karosář junior 2014“

Krajské kolo soutěže odborných dovedností v oboru karosář se v letošním roce konalo ve Středním odborném učilišti strojírenském, Škoda auto a.s. v Mladé Boleslavi dne 20.3.2014. Součástí soutěže byl test na PC, poznávací část a praktický úkol. Naši školu reprezentoval žák 3.ročníku Josef Kloc. V silné konkurenci obsadil náš žák výborné 2.místo. Za přípravu a umístění patří poděkování žákovi i pedagogickém doprovodu.

Zahájena výuka v nových dílnách

Dne 27. 3. 2014 byl slavnostně ukončen projekt „Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“, který byl realizován za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a zřizovatele školy – Středočeského kraje.

Za účasti náměstka hejtmana Středočeského kraje a 1. náměstka primátora města Kladna Bc. Zdeňka Syblíka, vedoucího Odboru školství, mládeže a sportu SK PaedDr. Pavla Schneidera, ředitele Úřadu regionální rady Ing. Václava Chytila a dalších významných hostů bylo slavnostně otevřeno šest elektrodílen, dvě autodílny a jedna elektrolaboratoř. Nejmodernější technika, kterou jsou dílny pro výuku studijních i učebních oborů vybaveny, zaručuje, že se škola stane i hrou a zábavou.

Napsali o nás:

Fotogalerie

Maturitní ples

Dne 7.2.2014 se v Kulturním domě Kladno konal maturitní ples tříd MID4, PT2, SPT4 a TME4. Na jeho přípravě a organizaci se kromě žáků zmíněných tříd podíleli také třídní učitelé závěrečných ročníků Mgr. Lenka Dvořáková, Mgr. Eva Plačková, Ing. Miroslav Elgr a Ing. Jiří Šťastný. Ples měl bohatý kulturní program, vystoupily tři taneční skupiny různých žánrů, skupina historického šermu a publikem nadšeně přijatí žáci třídy SPT4, kteří předvedli v originálním pojetí nástup hasičů k akci v rámci půlnočního překvapení. K tanci a poslechu zahrála skupina All Right Band. Poděkování za finanční a organizační podporu patří vedení školy SOŠ a SOU Kladno, Dubská a Statutárnímu městu Kladno, jehož primátor Ing. Dan Jiránek se plesu osobně zúčastnil. Žáci, rodiče, pedagogové i ostatní hosté se, jak pevně doufáme, výborně bavili v průběhu celého večera a odnesli si krásný zážitek z této společenské akce.

Fotogalerie

Ukázka zásahu příslušníků HZS

V rámci dne otevřených dveří na naší škole dne 10. 12. 2013 předvedli příslušníci kladenského hasičského záchranného sboru ukázku vyproštění zaklíněného zraněného řidiče z vozidla po autonehodě.

Všichni přítomní diváci (budoucí žáci a jejich rodiče, ale i žáci a zaměstnanci školy) si při akci hasičů uvědomili, jak velmi je jejich práce náročná. Ukázka všechny přesvědčila, že v případě nehody jsme v rukou opravdových profesionálů. O to víc nás těší, že se zásahu zúčastnili i absolventi naší školy oboru Požární ochrana.

Další dvě vítězství pro naši školu!

V celostátní konkurenci zvítězil žák naší školy Martin Kříž (3. ročník obor elektrikář) v soutěžích pořádaných každoročně při příležitosti výstavy „Vzdělání a řemeslo“ v Českých Budějovicích. Obhájil tak loňské prvenství naší školy a získal dvě první místa v oboru elektrotechniky v soutěžích zapojení točivých strojů a zapojení bytové elektroinstalace.

Svojí vynikající odbornou připraveností se tak připojil k dalším našim žákům, kteří jsou každoročně oceňováni v soutěžích „Učeň instalatér“.

Blahopřejeme k mimořádnému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Forogalerie