Aktivní řemeslná škola 2

Naše škola je zapojená do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu, který navazuje na projekt Aktivní řemeslná škola, jsme nazvali „Aktivní řemeslná škola 2“. Cílem tohoto projektu je zkvalitnit a zefektivnit vzdělávání prostřednictvím personálního posílení školy o pozice školního asistenta a školního speciálního pedagoga, zkvalitnit výuku podpořením osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou jejich dalšího vzdělávání. Nově byla zřízena pozice školního kariérového poradce s úvazkem 0,1. V rámci projektu jsou navíc ve všeobecných i odborných předmětech doučování žáci ohrožení školním neúspěchem.

Realizace projektu bude probíhat od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 a naše škola na ni získala 1 716 642 Kč.