Dálkové studium
(studium při zaměstnání)

Ve školním roce 2022/2023 není otevřeno dálkové studium z důvodu malého počtu přihlášených uchazečů

Obory

Studium je organizováno formou konzultací – každě pondělí v odpoledních hodinách dle rozvrhu na daný školní rok.

Učební plány