Pravidla pro využívání finančních prostředků pro podporované obory vzdělání v SOŠ a SOU, Kladno, Dubská Příloha č. 1 - pro šk. rok 2022/2023

Kritéria materiální motivace žáků podporovaných oborů (SM, OK, KA, AE)

A) Docházka a chování žáků

  1. Žák má řádně omluvenou neúčast ve vyučování. (Neúčast žáka ve vyučování se omlouvá v souladu s § 67 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
  2. Podmínkou je hodnocení chování žáka stupněm „velmi dobré“ a neuložení kázeňského opatření – důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia (včetně zahájení správního řízení) nebo vyloučení ze studia (včetně zahájení správního řízení).

Rozhodným dnem pro stanovení počtu žáků, u kterých je předpoklad splnění kritérií bodů 1) a 2) je den klasifikační pedagogické rady školy za 3. čtvrtletí.

Žákům je materiální vybavení předáno na konci školního roku, zpravidla v posledním týdnu řádného školního vyučování. Vybavení je předáno pouze žákům, kteří plní kritéria i po výše uvedené klasifikační radě a až do dne protokolárního předání. Případné zbylé zakoupené a nevyčerpané materiální vybavení žáků, kteří kritéria materiální motivace takto nesplnili, se přesouvá do výuky školy pro zlepšení didaktického vybavení.

B) Účast na odborných soutěžích

1) Regionální a krajské kolo

účast v soutěživybavení v hodnotě do 2 000 Kč
postup do celostátního kolavybavení v hodnotě do 3 000 Kč
3. místovybavení v hodnotě do 4 000 Kč
2. místovybavení v hodnotě do 5 000 Kč
1. místovybavení v hodnotě do 6 000 Kč

Pokud součástí soutěže není dovednostní (praktická) část je hodnota vybavení stanovena ve výši 50% příslušné hodnoty za jednotlivá umístění.

Pokud je soutěž hodnocena jako soutěž družstev je vybavení v příslušné hodnotě rozděleno mezi žáky poměrně k počtu členů družstva.

V jedné soutěži nelze slučovat odměny za soutěž jednotlivců a za soutěž družstev.

2) Celostátní kolo

účast v soutěži (umístění v 2. polovině výsledkové tabulky)vybavení v hodnotě do 2 000 Kč
účast v soutěži (umístění v 1. polovině výsledkové tabulky)vybavení v hodnotě do 4 000 Kč
3. místovybavení v hodnotě do 6 000 Kč
2. místovybavení v hodnotě do 8 000 Kč
1. místovybavení v hodnotě do 10 000 Kč

Pokud součástí soutěže není dovednostní (praktická) část je hodnota vybavení stanovena ve výši 50% příslušné hodnoty za jednotlivá umístění.

Pokud je soutěž hodnocena jako soutěž družstev je vybavení v příslušné hodnotě rozděleno mezi žáky poměrně k počtu členů družstva.

V jedné soutěži nelze slučovat odměny za soutěž jednotlivců a za soutěž družstev.

Závěrečná ustanovení

Žákům je materiální vybavení předáno před třídním kolektivem a zpravidla za účasti vedení školy.

V případě sporných situacích nebo zde nepopsaných případech o výši dotace rozhoduje ředitel školy.