Závěrečné zkoušky ve školním roce 2023/2024

Aktualizované informace k závěrečným zkouškám v letošním školním roce

Termíny Závěrečných zkoušek:

Informace pro žáky, kteří konali závěrečnou zkoušku v minulých školních letech

Ke zkoušce z předmětu, ve kterém jste neuspěli u závěrečné zkoušky, se můžete přihlásit nejpozději 1 měsíc před jejím konáním. Podáním „Oznámení o konání závěrečné zkoušky“. Termíny písemné, praktické a ústní zkoušky se shodují s vypsanými termíny pro letošní školní rok a příslušný obor vzdělání. Přesné termíny, časy a místnosti nebo dílny budou upřesněny po podání „Oznámení o konání závěrečné zkoušky“. Žáci denního studia, kteří končí studium v tomto roce, jsou ke zkoušce přihlášeni automaticky.

Oznámení o vykonání opravné zkoušky