Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok 2015 byl Svazem průmyslu a dopravy ČR a dalšími partnerskými organizacemi vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Jde o celonárodní kampaň propagující novou, moderní podobu průmyslu 21. století a rozmanitost, inovativnost a společenskou odpovědnost současných průmyslových oborů. Současně si klade za úkol vyzdvihnout důležitost a nepostradatelnost kvalitního technického vzdělávání jak pro budoucnost průmyslu v ČR, tak i pro osobní perspektivu jednotlivců. Nedílnou součástí kampaně jsou návrhy systémových změn v oblasti vzdělávání, tak aby působily ve prospěch zvyšování zaměstnanosti v průmyslových odvětvích.

Hlavním záměrem Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 je vedle zvýšení zájmu veřejnosti o průmysl a o technické obory a prosazení koncepčních a systémových změn v oblasti vzdělávání také zvýšení zájmu škol i firem o spolupráci a přiblížení dobrých příkladů z praxe. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 je celoroční kampaň složená z řady aktivit a různých akcí, které jsou reakcí na požadavek podnikatelské sféry důrazněji poukázat na jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti ČR. Tím je disproporce mezi vysokou mírou nezaměstnanosti a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po mnoha desítkách tisíc technicky vzdělaných pracovníků, které český vzdělávací systém zaměstnavatelům nenabízí.

Kampaň se opírá o několik páteřních aktivit zaměřených především na rodiče a mladé lidi. V průběhu celého roku bude SP ČR zviditelňovat spolupráci firem a podniků se školami na nejrůznějších úrovních. Pod hlavičkou kampaně budou realizovány rozmanité akce a činnosti: například dny otevřených dveří ve školách, exkurze ve firmách, vědomostní soutěže pro žáky a studenty, projekty vzdělávání učitelů odborných vyučovacích předmětů a praktického vyučování ve firmách a na pracovištích reálné praxe.

Zdroj: www.rokprumyslu.eu