Aktivní řemeslná škola

Naše škola je zapojená do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu, který jsme nazvali „Aktivní řemeslná škola“, je zkvalitnit a zefektivnit vzdělávání prostřednictvím personálního posílení školy o pozice školního asistenta a školního speciálního pedagoga, zlepšit kvalitu spolupráce školy a zaměstnavatelů zřízením pozice koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a zkvalitnit výuku podpořením osobnostně profesního rozvoje pedagogů formou jejich dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností. V rámci projektu jsou ve všeobecných i odborných předmětech doučování žáci ohrožení školním neúspěchem.

Realizace projektu bude probíhat od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 a naše škola na ni získala 1 076 940 Kč.