Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Po úspěšné realizaci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje se naše škola zapojila jako partner i do projektu IKAP II.

A co pro nás účast v tomto projektu, který má být realizovaný v letech 2021 – 2023, znamená?

  • Zřízena bude nová učebna virtuální reality s kompletním vybavením pro 15 žáků.
  • Dovybavíme školu dalšími moderními digitálními technologiemi na multimediální výuku – 15 stolních počítačů, 15 notebooků a interaktivní tabuli s interaktivním projektorem, to vše s potřebným výukovým softwarem.
  • Dostaneme finanční prostředky na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (doučování pro celkem 24 skupin žáků).
  • Získáme finanční prostředky na pozici Školní kariérový poradce (výše úvazku 0,2).
  • Pro naše pedagogy budou připraveny vzdělávací aktivity, které jim pomohou získat či upevnit si další dovednosti např. v oblasti ICT či osobnostního rozvoje.