Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

Naše škola se zapojila do projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje.

Jako partner Středočeského kraje v tomto projektu jsme získali 30 sestav stolních PC včetně monitorů, klávesnic a myší a díky tomu jsme obnovili vybavení v jedné z 5 našich počítačových učeben.

Naši pedagogové se v rámci tohoto projektu zúčastní odborných vzdělávacích seminářů jako např. AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Zoner Photo Studio, Praktické využití online aplikací a freeware ve výuce, Využití ICT techniky při přípravě učebních materiálů či Word a Excel pro pokročilé. Absolvování těchto kurzů zcela jistě přispěje k dalšímu zvýšení kvality výuky na naší škole.