EDUgrand aneb Mobilní odborná učebna

Prostřednictvím společnosti Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s. a díky The Velux Foundations se nám podařilo získat grand ve výši téměř 250 000 Kč!

A co díky němu budeme mít? Mobilní odbornou učebnu, která umožní realizovat výuku předmětů z oblasti polytechnického vzdělávání i v kmenových učebnách.

Základem učebny je set SAM Labs Steam Classroom kit, který bude využíván v předmětech, jako jsou Algoritmizace a programování, Digitální technika či Elektronika. Doplněn je 2 sestavami SAM Labs Steam Maker kit , což umožní jeho využití i v předmětu Automatizace.

Součástí učebny jsou i 2 sady PASCO SENSORIUM FYZIKA, s nimiž si žáci pomocí jednoduchých programů vyzkouší měření fyzikálních veličin (teplota, magnetické pole, zvuk, atd.), jejich vyhodnocování a ovlivňování.

Mobilní učebnu kompletuje 15 tabletů SAMSUNG Galaxy Tab A7, které umožní využívat a programovat výše jmenované sady a sestavy bez ohledu na vybavenost žáků a učebny.

Významným pozitivem vybraných pomůcek je vysoká variabilita jejich využití. Sety SAM Labs Steam mohou využívat začátečníci, ale díky různorodým možnostem programování je možné je využít i pro výuku náročnějších témat. Stejné možnosti nabízí i sestavy Pasco. Tablety ještě více rozšiřují možnosti využití těchto pomůcek a do budoucna jsou i zárukou možnosti rozšíření učebny o další prvky. Díky tomu může být učebna využívána pro studijní i učební obory, pro 1. i vyšší ročníky a - nad rámec vlastní výuky - i v rámci spolupráce se základními školami (projektové dny polytechnického vzdělávání žáků ZŠ) a jako součást prezentace technických oborů na veletrzích vzdělávání.