Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola se zapojila do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. V rámci tohoto projektu je našimi pedagogy realizováno individuální i skupinové doučování ve všeobecných i odborných předmětech teoretického vyučování i v odborném výcviku zaměřené především na žáky ohrožené školním neúspěchem. Cílem projektu je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování. Do projektu doučování se zatím alespoň jedenkrát zapojila téměř polovina žáků naší školy a v realizaci projektu nadále pokračujeme i ve školním roce 2022/2023.