Projekt ROP NUTS

Tisková zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno, Dubská 967 zahájila dne 14. května 2013 realizaci projektu „Modernizace dílen odborného výcviku SOŠ a SOU, Kladno, Dubská“. V rámci projektu dojde k celkové rekonstrukciobjektu dílen odborného výcviku a k vybavení školy moderními učebními pomůckami. Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti středního odborného vzdělávání v žádaných technických oborech. Celkem bude v rámci projektu rekonstruováno a nově vybaveno šest elektrodílen, dvě autodílny a jedna elektrolaboratoř. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je listopad 2013.

Projekt je realizován za podpory Regionálního operačního programu pro NUTS2 Střední Čechy, který čerpá prostředky s Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celková výše dotace z evropských zdrojů je 12 333 613,97 Kč.