Comenius - Projekt partnerství škol

Postavili jsme inteligentní dům!

Po téměř dvouleté práci jsme v rámci projektu Comenius – Projekty partnerství škol, který je jakožto součást Programu celoživotního učení (LLP) financován Evropskou unií, dokončili výrobu modelu inteligeního domu. Díky grantu který jsme spolu s německou střední školou s podobným odborným zaměřením – Andreas - Albert - Schule BBS Frankenthal získali na uskutečnění bilaterálního projektu „Inteligentní dům“ jsme mohli vytvořit zmenšený model našeho vysněného ideálního domu, který za nás dokáže dokonce i myslet.

Naši i němečtí studenti si díky tomuto projektu vyzkoušeli své teoretické poznatky v praxi, zlepšili nejsen své odbroné dovednosti, ale i schopnost týmové práce, plánování a využívání moderních technologií (videokonference, e Twinning, e-mail…), jejichž prostřednictvím národní týmy mezi sebou konzultovaly základní postupy výroby i problémy, které se nám v průběhu realizace projektu vyskytly.

Nejšikovnější a nejaktivnější žáci se navíc setkali během plánovaných partnerských setkání, která se uskutečnila v říjnu a listopadu 2012 v Kladně a v červnu 2013 ve Frankenthalu (NSR – Porýní-Falc).